Zarząd

Magdalena Czaplińska

Prezes Zarządu Magdalena Czaplińska – jestem radcą prawnym, partnerem w Sakowska – Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu łódzkiego. Specjalizuję się w zagadnieniach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Jestem autorką i współautorką publikacji popularnonaukowych z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzę warsztaty i szkolenia. Wraz z zespołem IOD Spółki SBC Inspektor spółka z o.o. zajmuję się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych w zakresie dotyczącym danych osobowych. Uczestniczę we wdrożeniach systemów ochrony danych osobowych, przygotowując dokumentację organizacyjno – techniczną oraz prowadząc audyt procesów przetwarzania danych osobowych w organizacji.

dr Marlena Sakowska-Baryła

Jestem wiceprezesem zarządu SBC Inspektor Sp. z o.o. i Dyrektorem ds. Planowania Operacyjnego w tej spółce, doktorem nauk prawnych, radcą prawnym – partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika „ABI Expert”

Pod moją redakcją powstał bestseller – komentarz do RODO „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz” (2018)  – jeden z najpoczytniejszych i najobszerniejszych, bardzo wysoko oceniany przez specjalistów i pomocny praktykom.

Wspieram w wykonywaniu funkcji Inspektora Ochrony Danych liczną grupę IOD, organizuję ich działanie oraz projektuję kluczowe rozwiązania operacyjne spółki.

Specjalizuję się w prawie ochrony danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym. Jako ABI organizowałam i nadzorowałam system ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Łodzi, gdzie przez 10 lat zapewniałam obsługę prawną w dziedzinie ochrony danych, dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, jednocześnie od 2008 r. obsługując Radę Miejską w Łodzi i zajmując się istotnymi zagadnieniami ustrojowymi w samorządzie terytorialnym.

Jestem autorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej, w tym monografii: „Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej” (2010), bestsellerowej – „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych” (2014) oraz „Prawo do ochrony danych osobowych” (2015). Mam przyjemność być współautorką komentarza do ustawy o re-use: „Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz” (2017) oraz podręcznika: „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” (2016), a także współredaktorem niezwykle popularnej książki „Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie  RODO” (2017).

Wykładam na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, w Polskiej Akademii Nauk, w Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Jestem współautorką programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na WPiA UŁ. Współuczestniczyłam w tworzeniu Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Jestem członkinią Rady Programowej Centrum.

Biorę czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych forach poświęconych problematyce ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, ponownemu wykorzystywaniu isp, zagadnieniom prawa samorządowego i ustrojowego. Mam za sobą wygłoszenie kilkudziesięciu referatów i udział w licznych dyskusjach prawniczych, które szczególnie sobie cenię.

Od kilkunastu lat z pasją i zaangażowaniem prowadzę szkolenia i webinaria z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej i re-use. Ogromną satysfakcję sprawiają mi wysokie noty wystawione przez uczestników i ich zadowolenie ze wspólnie rozwiązanych problemów. Mam na swoim koncie kilkaset przeprowadzonych szkoleń, w których udział wzięło ponad 15 000 słuchaczy, ale każdego kolejnego szkolenia oczekuję z niesłabnącym zainteresowaniem i gotowością na rozwiązywanie problemów. Lubię rozmawiać o prawie.