Inspektor Ochrony danych (IOD)

  • utsourcing wykonywania funkcji IOD
  • wsparcie dla IOD
  • asysta prawna dla IOD
  • dokumentacja czynności IOD
  • kryteria kwalifikacyjne
  • dokumentowanie wyznaczenia
  • warunki zawarcia umowy z IOD
  • tworzenie procedury działania IOD
  • harmonogram działania IOD
  • plan czynności weryfikacyjnych IOD