WEBINARIA

W naszej ofercie webinarów znajdziesz najważniejsze zagadnienia praktyczne dotyczące stosowania RODO.

 

HARMONOGRAM NAJBLIŻSZYCH WEBINARÓW I SZKOLEŃ ONLINE

 

 • Odpowiedzialność za naruszenia zasad ochrony danych osobowych przy
  pracy zdalnej i zdalnym nauczaniu w placówce oświatowej  – praktyczne aspekty

   Program szkolenia:

  – za co i jak odpowiada dyrektor szkoły, nauczyciel, pracownik niepedagogiczny w przypadku pracy zdalnej – zasady odpowiedzialności według RODO i innych przepisów prawa

  – jak się uchronić przed odpowiedzialnością w warunkach pracy zdalnej i zdalnego nauczania

  – jak przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom prawnym naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych w przypadku pracy zdalnej i zdalnego nauczania

  — czy wyznaczenie IOD zwalnia szkołę z odpowiedzialności lub tę odpowiedzialność ogranicza – czego wymagać od inspektora ochrony danych

  Czas trwania: 2 godziny

  Termin: 25 listopada 2020 r., godz. 14:00-15:30

  Koszt udziału w szkoleniu: 123 zł brutto (obejmuje udział w szkoleniu, materiały i zaświadczenie – w formie elektronicznej)

  Numer rachunku bankowego zostanie podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Przy zgłoszeniu prosimy o wskazanie imienia i nazwiska Uczestnika oraz danych do wystawienia faktury.

  Zgłoszenia do 24 listopada 2020 r., na adres: szkolenia@kancelariasbc.pl

 • Zdalne zebranie rady pedagogicznej
  • podstawy prawne zdalnych posiedzeń rad pedagogicznych
  • czy potrzebny jest regulamin (zdalnej) rady pedagogicznej
  • od wideokonferencji do trybu obiegowago – jak wybrać optymalną formę przeprowadzenia zdalnego posiedzenia rady pedagogicznej
  • przygotowanie zdalnego zebrania rady pedagogicznej
  • przygotowanie materiałów na zdalne posiedzenie rady pedagogicznej
  • dokumentowanie zdalnego zebrania rady pedagogicznej
  • dobra osobiste i tajemnice – jak zachować te standardy podczas zdalnego zebrania rady pedagogicznej

   Czas trwania: 2 godziny

   Termin: 16 listopada 2020 r., godz. 14:00-15:30

   Koszt udziału w szkoleniu: 123 zł brutto (obejmuje udział w szkoleniu, materiały i zaświadczenie – w formie elektronicznej)

  Numer rachunku bankowego zostanie podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Przy zgłoszeniu prosimy o wskazanie imienia i nazwiska Uczestnika oraz danych do wystawienia faktury.

  Zgłoszenia do 13 listopada 2020 r., na adres: szkolenia@kancelariasbc.pl

   

 • Konstruowanie umów powierzenia przetwarzania danych
  6 SIERPNIA, godz. 9:30 – 12:00, link do zapisów: https://www.kancelariasbc.pl/umowy-powierzenia-przetwarzania-danych
 • Nieprawidłowości w rozliczaniu projektów unijnych
  5 SIERPNIA, godz. 9:30 – 12:00, link do zapisów: http://www.kancelariasbc.pl/rozliczanie-projektow-unijnych-covid
 • Absurdy powierzenia przetwarzania danych osobowych
  4 SIERPNIA, godz. 9:30 – 12:00, link do zapisów: http://www.kancelariasbc.pl/absurdy-powierzenia-przetwarzania-danych
 • Absurdy pracy zdalnej
  3 SIERPNIA,  godz. 9:30 – 12:00, link do zapisów: http://www.kancelariasbc.pl/absurdy-pracy-zdalnej-rodo
 • Jak nie naruszać wizerunku w sieci ?
  31 LIPCA, godz. 9:30 – 12:00, link do zapisów: https://www.kancelariasbc.pl/jak-nie-naruszac-wizerunku-w-sieci
 • Jak uniknąć korekty finansowej w projektach unijnych?
  28 LIPCA, godz. 9:30 – 12:00, link do zapisów: http://www.kancelariasbc.pl/korekty-finansowe-w-projektach-unijnych-webinar
 • Realizacja projektów unijnych  w czasach pandemii – III. EDYCJA
  26 CZERWCA, godz. 9:30 – 12:00, link do zapisów: https://www.kancelariasbc.pl/szkoleniespecustawafunduszowa
 • Realizacja sesji rady gminy, powiatu  i sejmiku województwa – RODO, transmisja, dostęp do informacji  i zdalne sesje
  23 CZERWCA, godz. 10:00 – 12:30, link do zapisów: https://www.kancelariasbc.pl/sesja-rady-zdalnie-a-rodo
 • Istotne wyzwania dla samorządów województw w związku z COVID-19 WEBINAR OTWARTY
  22 CZERWCA, godz. 9:30 – 11:00, link do zapisów: https://www.kancelariasbc.pl/wyzwania-samorzadow-covid19
 • Facebook, strona internetowa, BIP  i inne kanały komunikacji w szkole  a RODO i dobra osobiste
  WEBINAR DEDYKOWANY NAUCZYCIELOM I DYREKTOROM PLACÓWEK EDUKACYJNYCH
  19 CZERWCA, godz. 10:30 – 12:30, link do zapisów: https://www.kancelariasbc.pl/fb-bip-w-szkole-arodo
 • Realizacja projektów unijnych  w czasach pandemii – II. EDYCJA
  19 CZERWCA, godz. 9:30 – 12:00, link do zapisów: https://www.kancelariasbc.pl/szkoleniespecustawafunduszowa

 • 4 CZERWCA – “Prawo autorskie w placówce oświatowej” webinar na platformie ClickMeeting, godz. 9:30-12:00
  link do zapisów: http://www.kancelariasbc.pl/prawo-autorskie-w-szkole

  WEBINAR DEDYKOWANY DYREKTOROM PLACÓWEK EDUKACYJNYCH ORAZ NAUCZYCIELOM
 • 8 CZERWCA – “Rozliczanie pracy zdalnej i zdalnego nauczania w świetle RODO w związku z zakończeniem roku szkolnego” webinar na platformie ClickMeeting, godz. 9:30-12:00
  link do zapisów: http://www.kancelariasbc.pl/rozliczanie-pracy-zdalnej-w-szkole-rodo

 

 • 8 CZERWCA – Zmiany w Prawie budowlanym  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19
  (EDYCJA II) webinar na platformie ClickMeeting, godz. 12:30-15:00
  link do zapisów: www.kancelariasbc.pl/prawobudowlanecovid1