AUDYT POWDOROŻENIOWY RODO

  • audyt wykonywania funkcji IOD
  • analiza zastosowania dokumentacji osobowej (upoważnienia i polecenia, rejestrowanie upoważnień i poleceń)
  • analiza praktyk stosowania RODO w relacji z osobami fizycznymi, w tym – analiza stosowania klauzul informacyjnych
  • weryfikacja dokumentacji dotyczącej naruszeń
  • ocena wartości merytorycznej rejestru czynności przetwarzania danych
  • ocena modelu prowadzonych działań biznesowych w kontekście ustalenia statusu: administrator, współadministrator, podmiot przetwarzający