OCENA RYZYKA

  • ustalenie obszarów szacowania ryzyka naruszeń praw lub wolności osób fizycznych
  • ustalenie kategorii zagrożeń
  • ustalanie podatności zagrożeń
  • ustalenie skutków wystąpienia zagrożenia dla praw lub wolności osoby fizycznej
  • ustalenie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń
  • szacowanie wartości ryzyka
  • ustalanie działań naprawczych/zapobiegających