SZKOLENIA RODO

  • organizacja systemu ochrony danych osobowych
  • warsztaty dla IOD
  • realizacja praw osób których dane dotyczą
  • warsztaty – wykazywanie stosowania zasad ochrony danych osobowych