MONITORING ZGODNOŚCI Z RODO

  • analiza zasadności wykorzystywania monitoringu
  • prognoza skuteczności monitoringu
  • przegląd stanu bezpieczeństwa w związku ze stosowaniem monitoringu
  • regulaminy, oznaczenia, informacje