OBSŁUGA NARUSZEŃ

  • procedury na wypadek naruszenia ochrony danych osobowych
  • analiza naruszeń pod kątem okoliczności oraz zasadności zgłoszenia
  • naruszenia PUODO oraz zawiadomienia o naruszeniu osób, których dane dotyczą
  • tworzenie rejestru naruszeń
  • raporty dotyczące naruszeń
  • projekty dokumentacji dotyczącej naruszeń